Vyklízení bytů, domů i firem Odvoz odpadu a vyklízení pozůstalostí Profesionální přístup, férové ceny
Nezávazná poptávka (zdarma)

Vyklízení bytu v Praze je snadné

Vyklízení po úmrtí pietně a důsledně

V případě nabytí pozůstalosti, koupi staršího bytu či prostém generálním úklidu domácnosti vyvstává klasická Nerudovská otázka „Kam s ním?“. Hovoříme samozřejmě o odpadu, suti, starém nábytku, dosloužilých spotřebičích a dalších věcech, které se při vyklízení bytu prostě do koše vyhodit nedají. Zejména Praha a jiná větší města České republiky mají v řešení likvidace objemného odpadu, který je leckdy nutno odvézt do specifických uložišť, řady výhod i alternativ.

Suť, spotřebiče a elektronika z vyklízení bytu

Základním kamenem úrazu, který neznalého překvapí je, že při vyklízení nemovitosti není možné veškerý odpad prostě odvézt na skládku. Řadu druhů odpadu při vyklízení bytu nebo domu je nutno odvézt do specializovaných odběrných míst. Příkladem takového druhu odpadu je právě elektronika, velké i malé spotřebiče nebo například stavební materiál a suť. Dále například můžeme zmínit chemické látky (barvy, laky) nebo věčně neskladné pneumatiky.

Vyklízení bytu Praha

Eternit a jiné nebezpečné odpady

Samostatnou kapitolou je pak nebezpečný odpad, za který při jeho nevyhovující likvidaci hrozí i velké peněžité pokuty. Ve starých bytech nebo rodinných domech se zpravidla nachází azbestové materiály (eterinit či bolit), různé zářivky a vybavení na bázi rtuti, autobaterie, ředidla a také lepidla. Zvlášní pozornost je nutná též při nalezení injekčních jehel, biologickém odpadu po bezdomovcích a při úklidu bytu po zemřelém. S tímto odpadem je již nutno manipulovat v ochranných oblecích a s adekvátním vybavením.

Vyklízení bytu svépomocí

Pokud se prostorách nenachází velké množství odpadu a není nijak nebezpečný, může být i vyklizení svépomocí odpovědí. V případě, kdy je potřeba vyhodit pár pytlů odpadu či jednu skříň, lze využít například velkoobjemové kontejnery, které město v jistých měsíčních intervalech instaluje na sídlištích. Zde ovšem platí, že tyto kontejnery jsou určeny pro pouze komunální odpad jako je nábytek, koberce, jízdní kola, kočárky, linolea, podlahové krytiny, lyže, snowboardy, jízdní kola, kočárky, zrcadla nebo bílá keramika (umyvadla, toalety).

Odvoz odpadu Praha

Kdy je vhodné vyklizení bytu firmou?

Každý sám dozajista zná své síly a časové dispozice. Celkové vyklizení bytu s kompletním vybavením, kde se nachází obývací stěna, sedací soupravy, skříně, kuchyně a jiný starý nábytek či spotřebiče bývá pro mnohé nejenom fyzicky náročným úkolem, ale představuje také velkou časovou investici. Nejenom je nutné odpad v bytě připravit k přepravě, dopravit ho na určená místa a sběrné dvory, ale také se připravit, že takový úkol jednotlivci či páru může trvat týden i více. Roli hrají nejenom přepravní komplikace, ale také fakt, že po dobu vyklízení je znatelně omezeno obývání samotného bytu.

V čem pomůže firma na vyklízení?

Vyklízení sklepů, půd a společných prostor

Další velkou výhodou je také bezpečné vyklízení půd, sklepních a společných prostor (chodby, schodiště, kočárkárny), kde kromě obtížné manipulace s odpadem a rozměrnými předměty hrozí rizika v podobě různých infekcí plísněmi a jinými mikroorganismy. To je zejména patrné u vyklízení sklepů, kde se často drží vhlkost, která je pro tvorbu plísní a hub ideální.

Snad náš článek Vám pomohl osvětlit alespoň některé dotazy. Pokud máte nadále otázky nebo byste chtěli vyklízení pozůstalosti bytu, domu či jiného objektu, neváhejte a zavolejte na 604 946 096 či přište na emailovou adresu info@vyklizeni-global.cz.